Sapnuose mes retai esame vieni. Be mūsų ten dažniausiai yra kitų sapnų personažų, su kuriais neretai mums tenka pabendrauti ar kažką veikti kartu. Šie sapnų personažai paprastai kalba ir elgiasi visai logiškai ir yra tarsi visai nepriklausomi nuo mūsų sapnuojančiojo Aš. Susidaro įspūdis, kad jie turi savas intencijas, jausmus ir netgi asmenines savybes! O sąmoninguose sapnuose sapnų personažų klausimas tampa ypatingai įdomus, kadangi ten su jais galime tiesiogiai pabendrauti, užduoti jiems klausimus ar paprašyti jų atlikti kokią nors užduotį!

Porą dešimtmečių atgal vokiečių psichologas ir žymus sąmoningų sapnų tyrėjas Paul Tholey pabandė patyrinėti, kokius gi gebėjimus šie mūsų sapnų personažai turi. Devyni patyrę sąmoningi sapnuotojai savo sapnų personažų paprašė atlikti tam tikras užduotis: ką nors nupiešti ar parašyti, pasakyti nežinomą sapnuojančiajam žodį, surimuoti ar atlikti aritmetinius veiksmus. Per keletą mėnesių buvo užrašyta beveik šimtas sąmoningų sapnų. Buvo nustatyta, kad sapnų personažai gali sėkmingai piešti, rašyti, rimuoti ar netgi pasakyti žodį, nežinomą sapnuojančiajam Aš, bet su aritmetika jiems sekėsi pakankamai prastai – užduoties, kurios atsakymas viršydavo 20, jie paprastai nebepajėgdavo išspręsti. Sapnų personažai dialoguose pasirodydavo esantys pakankamai sąmojingi ir išradingi. Pavyzdžiui, paklaustas, ar turi sąmonę, sapnų personažas galėdavo atsakyti: „Aišku, kad aš turiu sąmonę, tik abejoju, ar tu ją turi, kadangi klausi manęs tokių kvailų klausimų!“ 🙂 Nepaisant sunkumų su aritmetika, bent dalis sapnų personažų pasirodė esą tikrai kūrybingi ir turintys neprastus kognityvinius gebėjimus.

Tad kaipgi yra su ta sapnų personažų aritmetika? Ar išties jų matematiniai gebėjimai tokie prasti? Šių klausimų vedami, su kolegomis atlikome nedidelę mokslinę tiriamąją studiją. Dvylikos patyrusių sąmoningų sapnuotojų, trijų moterų ir devynių vyrų, paprašėme užduoti savo sapnų personažams tam tikras aritmetines užduotis. Pusei dalyvių davėme sudėties ir atimties veiksmus, kitai pusei – daugybą ir dalybą. Sąmoninguose sapnuose jie turėjo paklausti draugiškai nusiteikusių sapnų personažų, ar šie jiems galėtų padėti su tam tikrais skaičiavimais. Jeigu sapnų personažai sutinka, tada jiems užduoti du pradinius aritmetinius veiksmus (sudėties/atimties grupė: 3+4 ir 18-6, daugybos/dalybos: 2×4 ir 15/3). Jeigu atsakymai pasirodys logiški, tada mūsų dalyviai galėjo savo nuožiūra užduoti dar vieną ar du papildomus sudėtingesnius veiksmus, bet tik su tomis pačiomis operacijomis.

Iš viso gavome 18 sapnų aprašymų, kuriuose aritmetinės užduotys sapnų personažams buvo pateiktos 47 kartus. Iš jų tik 13 atsakymų buvo teisingi (28%). Dar penki (11%) buvo teisingi tik iš dalies – vienas personažas į užduotį 4+5 atsakė „8 arba 9“, dar keturis kartus (trys skirtingi personažai trijų skirtingų dalyvių sapnuose) iš pradžių buvo atsakyta iš pradžių neteisingai, bet paskui iškart pasitaisyta. Dvidešimt atsakymų (43%) buvo neteisingi, o devynis kartus (19%) sapnų personažai nepateikė normalaus atsakymo.

Įdomu, kad su sudėtimi ir atimtimi sapnų personažams sekėsi kur kas prasčiau nei su daugyba ir dalyba. Iš dešimties sudėties operacijų, teisingai buvo atsakyta tik kartą (į 3+4). Su atimtimi buvo ne ką geriau – vienas teisingas atsakymas (30-5) iš aštuonių. Tuo tarpu, su daugyba sapnų personažai buvo sėkmingi penkiskart (2×4, 8×8) iš 16, o su dalyba – šešiskart (15/3, 15/5, 66/6) iš dvylikos bandymų. Kitas įdomus dalykas, jog taip pat buvo nustatyti ir nuo lyties priklausomi skirtumai: vyriškos lyties sapnų personažai vyrų sapnuose buvo daug sėkmingesni su aritmetika nei vyriškos lyties personažai moterų sapnuose ar moteriškos lyties personažai tiek vyrų, tiek moterų sapnuose.

Apibendrinant, panašu, kad mūsų sapnų personažai nėra labai geri matematikai: jų aritmetiniai gebėjimai negeresni nei pradinių klasių mokinių. Tik apie trečdalis jų atsakymų buvo teisingi ir jie kartais net nesugebėdavo išspręsti tokių paprastų užduočių kaip 2+2 ar 3+4. Tiesa, keletą kartų jie pajėgė atlikti kiek sudėtingesnius veiksmus, kaip 9×9 ar 66/6, bet turbūt tai greičiau išimtis nei jų matematinio talento įrodymas.

REM miego metu, kuomet mes sapnuojame ryškiausiai ir kuomet įvyksta didžioji dauguma sąmoningų sapnų, nemaža dalis mūsų smegenų žievės sričių yra pakankamai deaktyvuotos, tarp jų – ir parietalinės bei lateralinės frontalinės skiltys, kurios panašu, kad yra ypatingai svarbios skaičiavimo veiksmams atlikti. Galbūt todėl įprastuose sapnuose skaičiavimas yra itin retas (kaip, beje, ir skaitymas bei rašymas). Kita vertus, yra duomenų, jog sąmoninguose sapnuose šios smegenų sritys yra kiek labiau aktyvuotos – tad sąmoninguose sapnuose su skaičiavimais turėtų būti kiek geriau. Visgi turbūt ne tiek gerai kiek įprastoje sąmonės būsenoje pabudus – kai kurie mūsų eksperimento dalyviai pastebėjo, jog ir jų pačių aritmetika šlubavo! Vienas jų sąmoningam sapne buvo įsitikinęs, jog 8+2=12, o kitas galvojo jog 15/3=3 ir labai nustebo, kai jo sapnų personažas ėmė ir išpyškino teisingą atsakymą 5!

Įdomus atradimas, jog sapnų personažams geriau sekėsi sudėtingesni daugybos ir dalybos nei paprastesni sudėties ir atimties veiksmai, gali būti tik atsitiktinumas (pvz, gal tiesiog grupėje, atlikusioje daugybą/dalybą, buvo geresni matematikai?), o gali būti ir tendencija – galbūt sapnų personažai yra apskritai sėkmingesni su sudėtingesnėmis nei pernelyg lengvomis užduotimis? Tą turėtų patikrinti tolimesni tyrimai. Kaip ir gautus lyčių skirtumus. Kurie, beje, atspindi ir visuomenėje gajus stereotipus, kad vyrams kiek geriau nei moterims sekasi draugauti su matematika 🙂 Galop ir klausimas, kas visi šie mūsų sapnų personažai apskritai yra (ar tiesiog atsitiktinės mūsų smegenų sugeneruotos struktūros, ar mūsų pačių vidinės asmenybės dalys, jų atspindžiai, ar…?) išlieka atviras. Klausimų moksle (kaip, beje, ir gyvenime) visada yra žymiai daugiau nei atsakymų 🙂

Originalus straipsnis (anglų kalba):

Stumbrys, T., Erlacher, D., & Schmidt, S. (2011). Lucid dream mathematics: An explorative online study of arithmetic abilities of dream characters. International Journal Of Dream Research, 4(1), 35-40. Prieiga internetu: http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/ojs/index.php/IJoDR/article/view/9079/2926.